γυμνήσιαι

γυμν-ήσιαι νῆσοι, αἱ, ([etym.] γυμνής) the Balearic islands, from the skill of the inhabitants
A as light-armed troops, esp. slingers, Arist. Mir.837a30, Str.3.5.1, D.S.5.17, etc.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

  • Γυμνήσιαι — Γυμνήσιαι, αι (Α) [γυμνής] φρ. «Γυμνήσιαι νῆσοι» οι Βαλεαρίδες, με τους έμπειρους ελαφρά οπλισμένους στρατιώτες, τους σφενδονήτας* …   Dictionary of Greek

  • Balearic Islands — Illes Balears (Catalan) Islas Baleares (Spanish)   Autonomous Community   …   Wikipedia

  • БАЛЕАРСКИЕ ОСТРОВА —    • Baleāres insulae,          Βαλεαρίδες, Βαλιαρει̃ς (у греков также Γυμνήσιαι), 2 довольно больших острова к востоку от берегов тарраконской Испании, в названном по их имени Балеарском море; их отличали один от другого прозваниями Major (н.… …   Реальный словарь классических древностей

  • BALEARES — vulgo Maiorque, et Minorque, duae insul. Maris Mediterran. ante Hispan. quarum maior, quae Orientem spectat, longa est 100. mill. pass. circuitu 380. Cuius praecipua oppida olim fuêre Palam, et Pollentia. Minor longa est 60. ambitu 150. Sic… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • FUNDITORES — Graecis Γυμνῆτες, ut et ceterae leves armaturae, quos ψιλοὺς vocant Hesych. Γυμνῆτες, οἱ μὴ ἔχοντες ὅπλα, οἱ δὲ τοὺς σφενδονητὰς, οἱ δὲ τοὺς γυμνοὺς μαχομένους. Unde iisdem Γυμνηςίαι dictae Insulae, quae ab eadem ratione Latinis Baleares vel… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • GYMNSSIAE — duae ins. maris Iberici. Strab. l. 2. p. 129, 144, et 159. Graece Γυμνησίαι. Dictae sic Baleates sunt Graecis, non quod populi illarum nudi eslent, sed quod funditores eximii, quales, ut et ceterae leves armaturae, quos ψιλοὺς vocant, Γυμνῆτες… …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.